ASCTECHNIC.COM
Home  |  Contact           
 Member Login
 Username
 
 Password
 
 


เพื่อทราบ การคืนอะไหล่ดี (New items) ของร้าน Dealer และ ASC ต่างจังหวัด

เนื่องจากทางทีมอะไหล่ได้เคยสื่อสารไปหลายครั้งแล้ว เรื่องการคืนอะไหล่งานดี (อะไหล่ที่เบิกไปแล้วไม่ได้ใช้ ) ปัจจุบันเรายังพบปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำจากร้าน Dealer และ ASC ต่างจังหวัด

ดังนั้น เพื่อเป็นการประสานงานทำความเข้าใจอีกรอบ และ ป้องกันปัญหาอีกมากมายที่เกิดขึ้น รบกวนทางทีมหัวหน้าช่าง ช่วยสื่อสารขั้นตอน ดังนี้

 • แจ้งทีมอะไหล่ทาง E-mail ทุกครั้ง ที่จะมีการคืนอะไหล่ เพื่อขออนุมัติและทางทีมอะไหล่จะได้รับทราบล่วงหน้า เพื่อแจ้งขนส่งเข้าไปรับ หรือ ทางร้านค้าส่งอะไหล่กลับมาเอง เป็นกรณีๆ ไป
  • กรณีขนส่งเข้าไปรับที่ทางทีมอะไหล่แจ้งเข้าไปรับ อะไหล่มาถึงบริษัท พนักงานขนส่งและเจ้าหน้าที่อะไหล่จะมีการเซ็นรับ ระบุตัวบุคคล
  • กรณีทางร้านค้าส่งอะไหล่มาเอง หลังจากได้รับอนุมัติทาง E-mail อะไหล่มาถึงบริษัท จะมีเจ้าหน้าที่ห้องอะไหล่ประสานงานเซ็นรับเช่นกัน
  • ส่งเมลล์มาเพื่อขออนุมัติ Approve ที่คุณเต่า
  • TO: Songnum Jonsoi  songnum.jonsoi@electrolux.com
  • CC: Phigulthong Netmuk phigulthong.netmuk@electrolux.com, Nutthaphon Songkrut nutthaphon.songkrut@electrolux.com, Nisarat Yotathon nisarat.yotathon@electrolux.com
 • งด ฝากทีมเซลล์ หรือ ฝากอะไหล่ มากับบุคคลที่รู้จัก เด็ดขาด เพราะ สุ่มเสี่ยงต่อการสูญหายและการติดตาม
 • ทางทีมอะไหล่ จำเป็นต้องใช้ E-mail เป็นหลักฐานในการประกอบการออกใบลดหนี้ Credit Note (CN) ทุกครั้ง เพื่อแสดงต่อแผนกบัญชีหรือ Audit
 • ข้อกำหนดเหล่านี้ ขออนุญาตบังคับใช้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป ถ้าร้านไหนไม่ปฎิบัติตาม ขอสงวนสิทธิ์ในการออกใบลดหนี้ให้ (Credit Note) ในทุกกรณี และ ทางทีมอะไหล่จะไม่รับผิดชอบติดตาม
 • เพิ่มเติม งานคืนอะไหล่ประจำปี 2566 สิ้นสุดลงแล้วนะคะ และจะเริ่มเปิดรับใหม่อีกครั้ง วันที่ 3 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
 • สุดท้ายนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทางทีมหัวหน้าช่างจะสื่อสารกับทาง Dealer และ ASC ต่างจังหวัดให้ปฎิบัติตามข้อกำหนด ข้างต้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน
 • อะไหล่ไฟฟ้าที่ขอคืน ต้องทำคืนภายใน 30 วันหลังได้รับอะไหล่แล้ว และขอความกรุณารักษาดูแลให้อยู่ในสภาพเดิมเหมือนตอนที่ได้รับอะไหล่ไป

Posted on Nov 30, 2023 by Achira.K

เพื่อทราบ และแจ้งทีม Admin/ช่าง เพื่อวางแผนการสต๊อคอะไหล่ ช่วงการนับสต๊อคอะไหล่ปี 2566

ขอแจ้งกำหนดการการนับสต็อคประจำปีและการเปิดรับออเดอร์อะไหล่ในช่วงปลายปี ดังนี้

 • 22nd-24th of December : นับสต็อคประจำปี งด จัดส่งอะไหล่ ยกเว้น กรณีเร่งด่วน เท่านั้น แต่ทางช่าง ยังสามารถคีย์สั่งซื้ออะไหล่ได้ตามปกติผ่านทาง Instaedge
 • 26th of December : วันสุดท้ายของการเปิดรับออเดอร์ของทุกร้านของ ESC ASC Dealer และศูนย์บริการทั่วประเทศ
 • 27th-29th of December : สามารถจัดส่งอะไหล่ที่ยังตกค้างในระบบ แต่ ค่อนข้างน้อย
 • 3rd of January 2024 : เปิดรับออเดอร์และจัดส่งตามปกติ

*** ขอความร่วมมือจากทีมช่างทุกร้านค้าว่า ให้เปิดออเดอร์มาช่วงวันที่  1st-20th of December 2023เพื่อเก็บสต็อคช่วงสิ้นปี เพราะ สัปดาห์ท้ายๆของสิ้นปี ขอให้เป็นกรณีเร่งด่วนเท่านั้น ***


Posted on Nov 29, 2023 by Achira.K

เพื่อทราบ มีรายการพาร์ท replacement หลายรายการ

เพื่อทราบ

          มีรายการพาร์ท replacement หลายรายการยังไม่ได้อัพเดทลงในเพจนี้ ดังนั้น รบกวนใช้ pdf file ที่แนบมานี้ เพื่อใช้ประกอบการดูเพื่อสั่ง นะคะ


File Download : 231127_Material Interchangeability - TH.pdf
Posted on Nov 28, 2023 by Achira.K

ข่าวเพื่อทราบ แจ้งขั้นตอนการสั่งซื้ออะไหล่นอกประกัน และ การเคลมอะไหล่ในประกัน (สำหรับศูนย์บริการที่ไม่ใช้ InstaEdge) Update 10/11/2023

ข่าวเพื่อทราบ  แจ้งขั้นตอนการสั่งซื้ออะไหล่นอกประกัน และ การเคลมอะไหล่ในประกัน (สำหรับศูนย์บริการที่ไม่ใช้ InstaEdge) Update 10/11/2023

เรียน ลูกค้า เพื่อทราบ

แจ้งมาเพื่อทราบและ แจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะ

เนื่องจากทางทีมอะไหล่ได้ประชุมหารือร่วมกัน เรื่อง การรับใบสั่งซื้ออะไหล่ (PO) จากร้าน ASC/DSC ต่างจังหวัด เพื่อลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและส่งมอบอะไหล่ให้ทางร้านค้าดังกว่า ทางทีมอะไหล่ขอปรับเปลี่ยนวิธีการรับ PO ลูกค้าดังนี้นะคะ

การรับ PO ในปัจจุบัน : ASC/DSC ต่างจังหวัดส่งเมลหาทีม CCO และ พี่นัท (@Amonrat Wongthou) จากนั้น พี่นัท forward mail to ทีมอะไหล่

การรับ PO แบบใหม่และเริ่มบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 13-NOV-2023 เป็นต้นไป นั้น ASC/DSC ต่างจังหวัด จะต้องส่ง PO การสั่งอะไหล่มาที่ mail ด้านล่างนี้โดยตรงนะคะ และระหว่างรอยต่อ พี่นัทจะยังคงช่วยประสานงานแจ้งลูกค้าให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะ

To :       nisarat.yotathon@electrolux.com

CC :       phigulthong.netmuk@electrolux.com

             nutthaphon.songkrut@electrolux.com

             kumphol.wisessang@electrolux.com

             songnum.jonsoi@electrolux.com

             puntaree.boonmee@electrolux.com

1. กรณีสั่งซื้ออะไหล่นอกประกัน  :

ชื่ออีเมล์ : สั่งซื้ออะไหล่_ชื่อศูนย์บริการ_หมายเลขเอกสารการสั่งซื้อ

อกสารที่แนบ :

   # ใบสั่งซื้อที่ระบุหมายเลข และ รายละเอียดของอะไหล่และราคาที่อ้างอิงตาม p/n.Material(SAP) ใน asctechnic.com

   #  กรณีสั่งซื้อ PCB หรืออะไหล่ไฟฟ้า ต้องระบุหมายเลข ELC ให้ตรงกับสินค้าจริงที่ระบุในเนมเพลท

 

2. แจ้งเคลมอะไหล่ในประกัน  :

c : เคลมอะไหล่_ชื่อศูนย์บริการ_หมายเลขเอกสารการสั่งเคลม

เอกสารที่แนบ :

    # ใบเคลมที่ระบุหมายเลข และรายละเอียดของอะไหล่ ที่อ้างอิงตาม p/n.Material(SAP) ใน asctechnic.com

    #  เอกสารการรับประกัน ระบุวันที่สั่งซื้อ และรูปถ่าย เนมเพลท

    #  กรณีสั่งซื้อ PCB หรืออะไหล่ไฟฟ้า ต้องระบุหมายเลข ELC ให้ตรงกับสินค้าจริงที่ระบุในเนมเพลท

หมายเหตุ : 1. เพื่อให้สะดวกในการทำงานกรุณาพิมพ์หมายเลข อะไหล่และหมายเลขเอกสารสั่งซื้อลงใน อีเมลย์ด้วยครับ   

              2. ขอสงวนสิทธ์ขั้นตอนการสั่งและการติดตาม อะไหล่ผ่านช่องทางอีเมล์เท่านั้น


Posted on Nov 10, 2023 by Achira.K

รายการอะไหล่ที่ ไม่สามารถสั่งของได้แล้ว และ Replace Update 16/08/2023 เพื่อสื่อสารลูกค้าทราบ

รายการอะไหล่ที่ ไม่สามารถสั่งของได้แล้ว และ Replace Update 16/08/2023 เพื่อสื่อสารลูกค้าทราบ

*** รบกวนทุกท่าน ตรวจสอบรายการก่อนรับ order ลูกค้า ด้วยนะคะ

***** กรุณาเปิดไฟล์ที่แนบมาด้วย เพื่อจะได้ทราบและสื่อสารกับลูกค้าได้ถูกต้อง

 

ประกาศแจ้งรายการอะไหล่เลิกผลิต และ ขอยกเลิกใบสั่งซื้อที่มีในรายการเลิกผลิต / รายการใบสั่งซื้อ

 1. 954 items : รายการที่ผู้ผลิตยกเลิกผลิต 
 2. 0 items : มีหลายใบสั่งซื้อจาก partners ที่เราขออนุณาต ยกเลิก เนื่องจาก ผู้ผลิตเลิกผลิต / ใบสั่งซื้อ รายละเอียดทุกอย่างอยู่ในเอกสารแนบนะคะ
Reason for cancellation Item Number (Order line)  
SO-Closed (Obsoleted) 954  
SO-Closed (PO-Old) 0  
     
Grand Total 954  

File Download : Obsoleted_20230816.pdf
Posted on Jul 6, 2023 by Achira.K

แจ้งปรับราคาอุปกรณ์เสริมและตัวกรอง เริ่ม 1 กรกฎาคม 2566

ตั้งแต่วันที่ กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

บริษัทจะมีการปรับราคาอุปกรณ์เสริมและตัวกรอง รายการ

บริษัทได้ทำการปรับราคาในระบบ ASCTECHNIC เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รบกวนสื่อสารกับในทีมเพื่อแจ้งราคาที่ปรับลงนี้ให้กับทางลูกค้าตามระยะเวลาที่ระบุด้วย

*ราคาด้านล่างยังไม่รวมส่วนลด

C&A Model

Name

SAP Material Number

ราคาเดิม
(ไม่รวม VAT)

ราคาเดิม
(รวม VAT)

ราคาใหม่
(ไม่รวม VAT)

ราคาใหม่
(รวม VAT)

ERK2

PUREI9 PERFORMANCE KIT_ERK2

900169113

  2,046.73

  2,190.00

  1,570.09

  1,680.00

F156

F156 MYSTIQUE EASE C4 FILTER K

900922932

  1,149.53

  1,230.00

     364.49

     390.00

ESPK9A

ESPK9A PURE F9 Performance kit

900922957

     542.06

     580.00

     280.37

     300.00

ERK3

ERK3 PERFORMANCE KIT

900923078

  2,046.73

  2,190.00

  1,570.09

  1,680.00

ESKQ9

ESKQ9 PERFORMANCE KIT

900923089

     504.67

     540.00

     233.64

     250.00

 

กรณีลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อก่อนวันที่ กรกฎาคม สามารถยึดราคาขายตามราคาเดิมได้

 

หากต้องการจะปรับแก้เป็นราคาเดิมหลังจากที่มีการปรับราคาแล้ว

กรุณาส่งรายการสรุปและแจ้งมาทางห้องอะไหล่เพื่อขออนุมัติราคาเดิมเป็นกรณีไป โดยการส่งอีเมลในหัวข้อ "สรุปรายการขออนุมัติราคาเดิมให้กับลูกค้า"


Posted on Jun 28, 2023 by Kamolchanok P.

ประกาศ ปรับราคาอะไหล่ 01/05/2023

ประกาศ ปรับราคาอะไหล่

*** กรุณาอ่านและเพื่อตรวจเช็คงานใหม่/ค้าง และสื่อสารกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ารับทราบด้วยครับ


File Download : ปรับราคาอะไหล่ OSFSV010.pdf
Posted on Apr 24, 2023 by Achira.K

การดูข้อมูลสต๊อคอะไหล่ เพื่อสื่อสารกับทีมและลูกค้า

เรียน ร้านค้า และ ศูนย์บริการ ทราบ

       การดูข้อมูลสต๊อคอะไหล่ เพื่อสื่อสารกับทีมและลูกค้า ทีมอะไหล่ได้อัพเดทข้อมูลเพิ่มเติมในเพจนี้กรณีการดูรายการอะไหล่ เพื่อเป็นแนวทางในการสื่อสารกับลูกค้า ถ้ารายการอะไหล่รายการไหนยังไม่มีรายการ อัพเดท ETDxx (ช่อง Meterial SAP) แต่มีคำว่า CDC:xxxx(HUB) มีตัวเลขจำนวนสต็อค นั้นหมายถึงอาจจะสามารถตอบลูกค้าได้ว่า รออะไหล่ประมาณ 2-3 สัปดาห์ และศูนย์บริการสามารถเปิดใบสั่งซื้อไปได้ และถ้ารายการไหน CDC:0 แสดงว่าไม่มีของอาจจะรอ 2-3 เดือน

       หวังว่าข้อมูลที่เพิ่มเติมเข้ามาจะเป็นประโยชน์กับศูนย์บริการเพื่อสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ สถานการณ์ปัจจุบัน ตัวเลขยอดสต๊อคที่เห็น (ช่องสต๊อคขวามือ) สามารถเชื่อมั่นได้ โดยจุดสังเกตุจำนวน XX ขึ้นไป นั้นหมายถึงมีของอยู่ที่บริษัทฯพร้อมจัดส่ง เมื่อมีใบสั่งซื้อเข้าไป

     23/03/2023 บริษัทฯได้เพิ่มข้อมูลในส่วนของ ความน่าเชื่อถือของวันส่งของจาก CDC(HUB) ถึงบริษัทฯ ว่ามีความน่าเชื่อถือ ได้ระดับไหน โดย มีวิธีการดูข้อมูลที่ระบุไว้ตามตารางดังนี้ 

***รายการไหนที่ยังไม่มีระบุเพิ่ม แสดงว่ารอการอัพเดทจาก CDC หรือ บริษัทฯยังไม่เปิด PO เพราะยังไม่มีความต้องการใช้ หรือยังไม่มีศูนย์บริการเปิดใบสั่งซื้อไปที่บริษัท***

ตัวอย่าง รูปตารางด้านล่าง การทำความเข้าใจของข้อความในข้อมูลนี้ คือ บริษัทฯจะได้รับของวันที่ 07-04-2023 Qty.4 |01 ความน่าเชื่อถือมากที่สุด CDC เตรียมแพ็คของส่งแล้ว และมีของใน สต๊อค CDC:4 ชิ้น

ตัวอย่าง รูปตารางด้านล่าง สินค้าจะมาถึงบริษัทฯกลางเดือนเมษายน และตอนนี้ สินค้าถึง CDC แล้วรอเคลียร์ของเข้าคลังและส่งจัดส่งให้บริษัทฯ

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณสำหรับข้อแนะนำต่างๆที่สื่อสารให้บริษัทฯทราบ และขออภัยในความล่าช้าในบางเรื่อง แต่เราจะไม่หยุดการปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไป

Ownership Solutions (OS)


File Download : View ETD & CDC & Level.pdf
Posted on Feb 21, 2023 by Achira.K

เรื่อง; การสั่งซื้อ-ยืมอะไหล่-ขอราคา

หมายเหตุ สำหรับสอบถามรายการอะไหล่ที่ไม่มีเลขอะไหล่หรือราคาในระบบ โปรดส่งอีเมลไปที่ nutthaphon.songkrut@electrolux.com


Posted on Feb 1, 2023 by Achira.K

URL: ใหม่ UI Instaedge V7 (เพราะผู้ที่ใช้โปรแกรมนี้เท่านั้น))

URL: New UI Instaedge V7


Posted on Oct 26, 2022 by Achira.K

เว็บไซต์ อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย

 

 

 

MAKE IT LAST

 1. เลือกสิ่งที่ดีต่อธรรมชาติ https://youtu.be/cxlC3GTMQBs
 2. เลือกเพื่อสุขภาพที่ดีกว่า https://youtu.be/VVBG5Igw2tY
 3. เลือกสิ่งที่ดีกว่า https://youtu.be/2ITA5Wzdni0
 4. เลือกความเป็นอยู่ที่ดีกว่า https://youtu.be/TNmsHfh9K_4
 5. เลือกเพื่อให้สิ่งที่เรารักอยู่กับเราไปอีกนาน https://youtu.be/k8ycfhFlRH0

Posted on Jul 1, 2022 by Achira.K

ข่าวสาร กิจกรรม สื่อสารการตลาด

เพื่อติดตามข้อมูลสินค้าใหม่ๆ เทคโนโลยี่ทันสมัยจากบริษัทฯ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน คลิกที่ลิงค์ข้างล่างครับ

https://youtu.be/MGoSR9-0_Pk

https://youtu.be/5Zkm3AdDixw


Posted on Oct 6, 2022 by Achira.K

คลังวีดีโอที่ควรรู้

คลังวีดีโอที่ควรรู้ 

 

 1. จดหมายจาก CEO ถึงคนรุ่นอนาคต  https://www.youtube.com/watch?v=i_4v90pB_E4&list=PL6CKfy753rHzekoP_768U3FVZZcjR0jYr&index=5
 2. ทำให้ธุรกิจของเรามีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยื่น  https://www.youtube.com/watch?v=WNJhcmj2kRw&list=PL6CKfy753rHzekoP_768U3FVZZcjR0jYr&index=4
 3. GRO อนาคตของการกินอย่างยั่งยื่น https://www.youtube.com/watch?v=qO0fiXzHOGY&list=PL6CKfy753rHyT8lCL_te5zBtJBB1MxlT7
 4. ตัวกรองน้ำทิ้งไมโครพลาสติก  https://www.youtube.com/watch?v=xSMx-7GZlFU
 5. 600 FlexiBridge เตาแม่เหล็กไฟฟ้า  https://www.youtube.com/watch?v=l4C9h8AXsOQ&list=PL6CKfy753rHwr9NUaGVAFB6ZYkAdFodao&index=2
 6. UltraMix Technology https://www.youtube.com/watch?v=mUpscjWMu-E
 7. AutoDose จ่ายสารซักฟอกอัตโนมัติ AutoDose, Intelligent dosage solution, Electrolux, Washing machine - YouTube

Posted on Jul 4, 2022 by Achira.K

ตัวอย่างการค้นหารหัสอะไหล่

ใช้ p/n.ที่ช่อง Material (SAP) ในการสั่งซื้อ
ส่วน Part no. (old) ใช้แค่อ้างอิง เท่านั้น

 

Example Search Part No.

 • Example Search Part No. : 1320 04 182/3  use 132004182
 • การตรวจสอบ Part no. จะเป็น เลขจากระบบเก่าที่มาจากคู่มืออะไหล่ สำหรับอ้างอิง 
 • Material จะเป็นเลข อะไหล่ ที่ Update ใหม่ ที่จะใช้อ้างอิงในการสั่งซื้อ

หมายเหตุ  กรุณาตรวจสอบหมายเลขอะไหล่ ที่ Update สำหรับระบบปฏิบัติการใหม่ เพื่อลดความผิดพลาดในการสั่งอะไหล่

             ETD.05/07/2022 Qty.60  ความหมายคือ วันที่คาดการณ์ของเข้า และจำนวน (เข้า 05/07/2022 จำนวน 60 ชิ้น)


Posted on Mar 10, 2022 by Chatchawal.D

Dust Bag / Filter / Nozzle / Accessories

Dust Bag / Filter / Nozzle / Accessories